Nom: Club Patinatge Salt
Adreça: Passeig dels Països Catalans, s/n
Representant: Jensy Maribel Euseda Euseda

Contacte Reunions
Persona de contacte: Adreça de les reunions:
Correu electrònic: patinatge.salt@gmail.com Horari de les reunions:
Telèfon:
Web i Xarxes Socials:
Pàgina web:
Facebook:
Twitter:
Instagram:
Més informació:

TOTES LES ENTITATS