TRÀMITS D’ENTITATS

A continuació us detallem els principals tràmits que podeu portar a terme com a entitats de Salt:

  • ALTA: Crear una entitat nova i registra-vos al Registre Municipal d’Entitats
  • MODIFICAR les dades d’una entitat ja creada amb anterioritat
  • BAIXA d’una entitat existent.

Primer de tot us recordem que sempre cal iniciar els tràmits constituint-vos com a entitat al registre d’entitats de la Generalitat de Catalunya. Una vegada fet aquest tràmit, podreu donar-vos d’alta al registre municipal d’Entitats.

Al registre municipal d’entitats s’hi exposen dos tipus de dades:

Les dades principals (Registrals)

Aquestes dades les tenim desades a l’Ajuntament de Salt i només es poden modificar previa petició per part de l’entitat subjecte a l’aportació de la documentació acreditativa corresponent i per tant no poden ser modificades directament per l’entitat des d’aquest web. Vegeu “Modificació de dades” d’aquest web per més informació.

Les dades complementàries
Són dades que només estan desades a la pàgina web i les entitats les poden modificar a través d’aquesta una vegada donats d’alta com a usuaris del web.

Les dades complementàries son dades no rellevants (jurídicament parlant) i que serveixen per exposar quines son les funcions de l’entitat, com contactar-hi, quines activitats porta a terme. . . Amb les dades complementàries podeu exposar als usuaris que entren al web qui sou i què feu, donar-vos a conèixer i aconseguir més membres. També podreu facilitar la vostra pàgina web, adjuntar-hi informació que considereu important . . . .

Per poder-les modificar heu d’entrar amb el vostre usuari i contrasenya, pots fer-ho clicant aquí. Un cop fet això només heu de cercar la vostra entitat a la web (clica aquí per anar directament al directori d’entitats) i podreu modificar aquelles dades que volgueu.

ALTRES TRÀMITS

  1. Heu d’emplenar el formulari escollit de la llista de sota des del vostre ordinador, el podreu trobar clicant aquí en format PDF.
  2. Empleneu la “Instància genèrica en línia” que trobareu clicant aquí i adjuntar-hi el formulari emplenat al punt A juntament amb els documents que aquest demana.