Nom: Caritas Salt - Agrupació de Parròquies
Adreça: c/ St. Dionís, 42 (hotel d'entitats despatx 107-8)
Representant: Gemma Boix Pino

Contacte Reunions
Persona de contacte: Adreça de les reunions:
Correu electrònic: convocatories@caritasgirona.cat Horari de les reunions:
Telèfon: 606092471
Web i Xarxes Socials:
Pàgina web:
Facebook:
Twitter:
Instagram:
Més informació:

TOTES LES ENTITATS