Nom: AMPA IES Salvador Espriu
Adreça: c/ Josep M. Folch i Torres, 4
Representant: Xavier Felip Cat

Contacte Reunions
Persona de contacte: Adreça de les reunions:
Correu electrònic: ampa.salvador.espriu.salt@gmail.com Horari de les reunions:
Telèfon: 972240246
Web i Xarxes Socials:
Pàgina web:
Facebook:
Twitter:
Instagram:
Més informació:

TOTES LES ENTITATS