MODIFICACIÓ DE DADES al Registre municipal d’entitats de Salt

Per dur a terme la modificació de dades al registre municipal d’entitats de Salt , heu d’omplir la instància RE3 – Modificació de dades al Registre Municipal d’entitats normalitzada per aquest tràmit i presentar-la telemàticament a través de la Seu electrònica de l’Ajuntament de Salt (Seu-Electrònica)

La instància ha d’anar acompanyada dels documents que motivin i justifiquin la modificació de dades sol.licitada seguint els passos següents:

  1. Modifiqueu primer les dades al registre d’entitats de la Generalitat de Catalunya. Cliqueu aquí per accedir-hi.
  2. Ompliu la instància “RE3 – Modificació de dades al Registre Municipal d’Entitats “normalitzada
  3. Ompliu la Instància Genèrica en línia amb els documents dels punts 1 i 2 com a annexos.