ALTA al Registre municipal d’entitats de Salt

Recordeu que en primer de tot us heu de constituir com a entitat al registre d’entitats de la Generalitat de Catalunya. Tot seguir, per dur a terme l’ALTA al registre municipal d’entitats de Salt , seguiu els passos següents:

 1. Ompliu la instància normalitzada “RE1 – Inscripció al registre Municipal d’Entitats “ per aquest tràmit.
 2. Adjunteu la instància del punt 1 i tots els documents que us detallem a continuació com a documents annexos:
    1. Estatuts de l’Entitat, degudament inscrita al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya.
    2. Acta de constitució de l’Entitat i de la Junta Directiva.
    3. Còpia de la resolució del Registre d’Entitats dels Serveis Territorials del Departament de Justícia de Girona.
    4. NIF de l’Entitat.
    5. Qüestionari de les Entitats, que va adjunt amb la instància RE1.
 3. Presenteu-la telemàticament a la seu electrònica aquí