PROPOSAR O ENVIAR RECURSOSTornar a RECURSOS PER ENTITATS