Nom: Partit Socialistes de Catalunya
Adreça: Carrer Major, 180
Representant: Joan Martín

Contacte Reunions
Persona de contacte: Adreça de les reunions:
Correu electrònic: joan.martin@salt.cat Horari de les reunions:
Telèfon:
Web i Xarxes Socials:
Pàgina web: www.socialistes.cat
Facebook: @pscsalt
Twitter: @pscsalt
Instagram:
Més informació:

TOTES LES ENTITATS