Nom: LA Copa SCCL, Soc. Coop. de Treball Associat
Adreça: C/ Josep Maria de Sagarra, 5
Representant: Albert Albertí Parés

Contacte Reunions
Persona de contacte: Marta picó micaló Adreça de les reunions:
Correu electrònic: info@lacopa.cc Horari de les reunions:
Telèfon:
Web i Xarxes Socials:
Pàgina web:
Facebook:
Twitter:
Instagram:
Més informació:

TOTES LES ENTITATS