Nom: La Banda del Rec
Adreça: Carrer de l'Erol, 1
Representant: Mónica Bonet Clos

Contacte Reunions
Persona de contacte: Mònica Bonet Adreça de les reunions:
Correu electrònic: labandadelrec@gmail.com Horari de les reunions:
Telèfon:
Web i Xarxes Socials:
Pàgina web:
Facebook:
Twitter:
Instagram:
Més informació:

TOTES LES ENTITATS