Nom: Iniciativa per Catalunya-Els verds
Adreça: c/ del Rec,, 14
Representant: Wilder Palacio Pineda

Contacte Reunions
Persona de contacte: Adreça de les reunions:
Correu electrònic: icvpineda@gmail.com Horari de les reunions:
Telèfon:
Web i Xarxes Socials:
Pàgina web:
Facebook:
Twitter:
Instagram:
Més informació:

TOTES LES ENTITATS