Nom: Iglesia de Dios de España-Centre Cristià FEAM Salt
Adreça: Pg. Països Catalans 58
Representant: Jaume Torrado

Contacte Reunions
Persona de contacte: Adreça de les reunions:
Correu electrònic: jtorrado137@icloud.com Horari de les reunions:
Telèfon:
Web i Xarxes Socials:
Pàgina web:
Facebook:
Twitter:
Instagram:
Més informació:

TOTES LES ENTITATS