Nom: Fundació Atenea Grup GID
Adreça: Pl. Catalunya, s/n (Edif. Mas Mota)
Representant: Cristina Valenzuela

Contacte Reunions
Persona de contacte: Pilar Martínez - 605490456 Adreça de les reunions:
Correu electrònic: administracion@fundacionatenea.org Horari de les reunions:
Telèfon: 658754646
Web i Xarxes Socials:
Pàgina web:
Facebook:
Twitter:
Instagram:
Més informació:

Darredes dades facilitades en data 28 de febrer de 2020


TOTES LES ENTITATS