Nom: Federació Unió d'Empresaris de Salt
Adreça: Pl. Catalunya, 5 Bxos-A
Representant: Eva Duch Fornells

Contacte Reunions
Persona de contacte: Adreça de les reunions:
Correu electrònic: uniofemsalt@gmail.com Horari de les reunions:
Telèfon:
Web i Xarxes Socials:
Pàgina web:
Facebook:
Twitter:
Instagram:
Més informació:

TOTES LES ENTITATS