Nom: Associació Memòria Socialista
Adreça: pg. Països Catalans 121
Representant: Iolanda Pineda ballo

Contacte Reunions
Persona de contacte: Adreça de les reunions:
Correu electrònic: iolanda.pineda@gmail.com Horari de les reunions:
Telèfon: 616544536
Web i Xarxes Socials:
Pàgina web:
Facebook:
Twitter:
Instagram:
Més informació:

TOTES LES ENTITATS