Nom: Associació la Farga Revista de Salt
Adreça: Sant Dionís, 128
Representant:

Contacte Reunions
Persona de contacte: Manel oliveras Adreça de les reunions:
Correu electrònic: lafarga@revistalafarga.cat Horari de les reunions:
Telèfon: 872212111
Web i Xarxes Socials:
Pàgina web: www.revistalafarga.cat
Facebook:
Twitter:
Instagram:
Més informació:

TOTES LES ENTITATS