Nom: Associació Jigitugu (Donar esperança)
Adreça: Torras i Bages, 41 5A
Representant: Saibou Diallo

Contacte Reunions
Persona de contacte: Atilano González Morán Adreça de les reunions:
Correu electrònic: jigitugu2017@gmail.com Horari de les reunions:
Telèfon:
Web i Xarxes Socials:
Pàgina web:
Facebook:
Twitter:
Instagram:
Més informació:

TOTES LES ENTITATS