Nom: Associació ECCIT
Adreça: C. Pep Ventura 18 6-1
Representant: Oscar Montoya Moreso

Contacte Reunions
Persona de contacte: Alejandro Gil Bayo Adreça de les reunions:
Correu electrònic: associacioecci@gmail.com Horari de les reunions:
Telèfon:
Web i Xarxes Socials:
Pàgina web:
Facebook:
Twitter:
Instagram:
Més informació:

TOTES LES ENTITATS