Nom: Associació de Benestar i Cultura de Ghana de Girona
Adreça: c. Ausias March, 4 3-2
Representant: Godfried Toboh

Contacte Reunions
Persona de contacte: Adreça de les reunions:
Correu electrònic: godfriedtoboh@gmail.com Horari de les reunions:
Telèfon:
Web i Xarxes Socials:
Pàgina web:
Facebook:
Twitter:
Instagram:
Més informació:

TOTES LES ENTITATS