Nom: Associació Cultural tardes Colombianas
Adreça: Teixidores 6, At-3
Representant: Carlos Chávez González

Contacte Reunions
Persona de contacte: Adreça de les reunions:
Correu electrònic: carlosarturo_360@hotmail.com Horari de les reunions:
Telèfon:
Web i Xarxes Socials:
Pàgina web:
Facebook:
Twitter:
Instagram:
Més informació:

TOTES LES ENTITATS