Nom: Associació Colla M'ho Passo Bó
Adreça: Pl. Tres de març, 4 (bar Carrilet)
Representant: Carmen Comino Redondo

Contacte Reunions
Persona de contacte: Adreça de les reunions:
Correu electrònic: collamhopassobe@gmail.com Horari de les reunions:
Telèfon:
Web i Xarxes Socials:
Pàgina web:
Facebook:
Twitter:
Instagram:
Més informació:

TOTES LES ENTITATS