Nom: ASSOCIACIÓ ARTENON CULTURAL I ARTS ESCÈNIQUES
Adreça: MAJOR, 283
Representant: José Luis Vinuesa Ramírez

Contacte Reunions
Persona de contacte: JESSICA MARTINEZ ALCORIZA Adreça de les reunions:
Correu electrònic: artenoncultura@gmail.com Horari de les reunions:
Telèfon: 663273036
Web i Xarxes Socials:
Pàgina web:
Facebook: http://www.facebook/associacioartenon
Twitter:
Instagram:
Més informació:

TOTES LES ENTITATS