Nom: Associació Pro-Televisió Vila de Salt
Adreça: c/ Ramon Sambola, 4-bxos
Representant: Hèctor Padilla i García

Contacte Reunions
Persona de contacte: Francesc Adreça de les reunions:
Correu electrònic: televisioviladesalt@gmail.com Horari de les reunions:
Telèfon:
Web i Xarxes Socials:
Pàgina web: https://www.televisioViladeSalt.cat
Facebook: https://www.facebook.com/TelevisioviladeSalt
Twitter: https://twitter.com/TVSalt
Instagram: https://www.instagram.com/televisioviladesalt/
Més informació:

TOTES LES ENTITATS