Nom: Associació El Blauet
Adreça: c/ Indústria, 4
Representant: Carles Pibernat Viñets

Contacte Reunions
Persona de contacte: Adreça de les reunions:
Correu electrònic: assocgirona@gmail.com Horari de les reunions:
Telèfon: 696709797
Web i Xarxes Socials:
Pàgina web:
Facebook:
Twitter:
Instagram:
Més informació:

TOTES LES ENTITATS