Nom: Associació de Veïns del Veïnat
Adreça: c/ Angel Guimerà, 7
Representant: Marta Moner Plaja

Contacte Reunions
Persona de contacte: Adreça de les reunions:
Correu electrònic: veinsveinat@gmail.com Horari de les reunions:
Telèfon:
Web i Xarxes Socials:
Pàgina web:
Facebook:
Twitter:
Instagram:
Més informació:

TOTES LES ENTITATS