Nom: Assoc. Diables d'en Pere Botero
Adreça: c/ Sant Antoni, 1
Representant: Pau Ventura Pericot

Contacte Reunions
Persona de contacte: Eloi Guerrero Costa- Secretari Adreça de les reunions:
Correu electrònic: info@perebotero.cat Horari de les reunions:
Telèfon: 685465194
Web i Xarxes Socials:
Pàgina web:
Facebook:
Twitter:
Instagram:
Més informació:

TOTES LES ENTITATS