Nom: Assoc. Amics del Taixi Chuan de Salt
Adreça: c/ Llarg, 101
Representant: Am…lia Rispau Pairet

Contacte Reunions
Persona de contacte: Adreça de les reunions:
Correu electrònic: amalia.ris@gmail.com Horari de les reunions:
Telèfon:
Web i Xarxes Socials:
Pàgina web:
Facebook:
Twitter:
Instagram:
Més informació:

TOTES LES ENTITATS