Nom: Assemblea Nacional Catalana - ANC
Adreça: c/ Llarg, 41-bxos
Representant: M. Carmen González Navas

Contacte Reunions
Persona de contacte: Adreça de les reunions:
Correu electrònic: salt@assemblea.cat Horari de les reunions:
Telèfon:
Web i Xarxes Socials:
Pàgina web:
Facebook:
Twitter:
Instagram:
Més informació:

Salt per la Independencia


TOTES LES ENTITATS