Nom: AMPA Escola Silvestre Santaló
Adreça: c/ Josep M. Folch i Torres, 8
Representant: Siham Jaghou

Contacte Reunions
Persona de contacte: Adreça de les reunions:
Correu electrònic: ampasilvestresantalo@gmail.com Horari de les reunions:
Telèfon:
Web i Xarxes Socials:
Pàgina web:
Facebook:
Twitter:
Instagram:
Més informació:

TOTES LES ENTITATS