Nom: AMPA Escola Bressol El Carrilet
Adreça: Passeig dels Països Catalans, 1
Representant: Enric Monguilod Viñas

Contacte Reunions
Persona de contacte: Adreça de les reunions:
Correu electrònic: ampaebcarrilet@gmail.com Horari de les reunions:
Telèfon:
Web i Xarxes Socials:
Pàgina web:
Facebook:
Twitter:
Instagram:
Més informació:

TOTES LES ENTITATS