Nom: Agrupació Teatral El Safareig
Adreça: c/ Torras i Bages, Josep, 71
Representant: Carme Cabezas Vicente

Contacte Reunions
Persona de contacte: Adreça de les reunions:
Correu electrònic: carmeccv@hotmail.com Horari de les reunions:
Telèfon:
Web i Xarxes Socials:
Pàgina web:
Facebook:
Twitter:
Instagram:
Més informació:

Presenten al setembre de 2019 una còpia de l’acta on ratifiquen càrrecs de la Junta però sense signar i sense que s’hagi comunicat a la Generalitat

Presidència: Carme Cabezas i Vicente  40318120V

Secretària: Anna Carrera i Lluís 40316522Y Tresoreria: Agnès Bayo i Rigau 40310037 F Vocals:

Miquel Figueras i Dilmè 40310206S

Robert Alba i Brunet 41650093Z

Agustí Riu i Surina 403019047 R

Eva Rigau i Bruguer 40309142D

Xavier Fàbrega i Costa 40296973 F

Carlus Camps i Torner 40312565 M

Yolanda Moreno Blanco 40343838 K

Lluís Soler Vilà 40278770 C

Josep M. Canaleta

Francesx Xavier Llorens

Helena Meléndez

Mariona Estivill

 


TOTES LES ENTITATS