Nom: AFA Escola Pia Salt
Adreça: c. Pla de Salt, 10
Representant: Moisès Tomàs

Contacte Reunions
Persona de contacte: Adreça de les reunions:
Correu electrònic: afaescolapiasalt@gmail.com Horari de les reunions:
Telèfon:
Web i Xarxes Socials:
Pàgina web:
Facebook:
Twitter:
Instagram:
Més informació:

TOTES LES ENTITATS