Nom: Comissi¢ Festes del Barri de la Processó
Adreça: Carrer de la Processó, 23
Representant: Montserrat Crous Santiago

Contacte Reunions
Persona de contacte: Adreça de les reunions:
Correu electrònic: montsecrous60@hotmail.com Horari de les reunions:
Telèfon:
Web i Xarxes Socials:
Pàgina web:
Facebook:
Twitter:
Instagram:
Més informació:

TOTES LES ENTITATS