Nom: Casal de jubilats i simpatitzants de Salt
Adreça: Passeig de Verdaguer, 1
Representant: Joan Boada i Reig

Contacte Reunions
Persona de contacte: jboadareig@gmail.com Adreça de les reunions:
Correu electrònic: casaldesalt@gmail.com Horari de les reunions:
Telèfon: 972238578
Web i Xarxes Socials:
Pàgina web:
Facebook:
Twitter:
Instagram:
Més informació:

TOTES LES ENTITATS