Nom: Associació d'Ajuda Humanitària a Nigeria
Adreça: c/ Ramon Sambola, 11-2n-1a
Representant: Faith Christopher

Contacte Reunions
Persona de contacte: Adreça de les reunions:
Correu electrònic: ibudekennedy@yahoo.co.uk Horari de les reunions:
Telèfon:
Web i Xarxes Socials:
Pàgina web:
Facebook:
Twitter:
Instagram:
Més informació:

TOTES LES ENTITATS