Nom: Associació No al racisme Salt Girona
Adreça: c. Processó, 37 planta baixa
Representant: Inés Par Wolder

Contacte Reunions
Persona de contacte: Jeremy Buck Gili Adreça de les reunions:
Correu electrònic: gironesantiracista@gmail.com Horari de les reunions:
Telèfon:
Web i Xarxes Socials:
Pàgina web:
Facebook:
Twitter:
Instagram:
Més informació:

TOTES LES ENTITATS