Nom: Associació Excursionista Xirucaires
Adreça: Pl. de la Vila, 8
Representant: Josep M. Plana Ribas

Contacte Reunions
Persona de contacte: Adreça de les reunions:
Correu electrònic: xirucaires@gmail.com Horari de les reunions:
Telèfon: 872210191
Web i Xarxes Socials:
Pàgina web: http://xirucairesdesalt.blogspot.com.es/
Facebook:
Twitter:
Instagram:
Més informació:

TOTES LES ENTITATS