Nom: Recicla Girona
Adreça: Carrer Major, 230 baixos
Representant: David Cuadrado Galindo

Contacte Reunions
Persona de contacte: Adreça de les reunions:
Correu electrònic: reciclagirona@gmail.com Horari de les reunions:
Telèfon:
Web i Xarxes Socials:
Pàgina web:
Facebook:
Twitter:
Instagram:
Més informació:

TOTES LES ENTITATS