Nom: Pau Sempre
Adreça: Carrer de Josep Aguilera, 14
Representant: Alys Samson Estape

Contacte Reunions
Persona de contacte: Neus Ferràs Fort Adreça de les reunions:
Correu electrònic: pausempre.salt@gmail.com Horari de les reunions:
Telèfon:
Web i Xarxes Socials:
Pàgina web:
Facebook:
Twitter:
Instagram:
Més informació:

TOTES LES ENTITATS