Nom: Partit Socialistes de Catalunya
Adreça: Carrer Major, 180
Representant: Moises Tomas Alcobe

Contacte Reunions
Persona de contacte: Adreça de les reunions:
Correu electrònic: ipineda@salt.cat Horari de les reunions:
Telèfon:
Web i Xarxes Socials:
Pàgina web:
Facebook:
Twitter:
Instagram:
Més informació:

TOTES LES ENTITATS