Nom: La PAH Girona - Salt 2011
Adreça: Pl. Catalunya, 4-2n-4a
Representant: Antoni Pujolà Pont

Contacte Reunions
Persona de contacte: Adreça de les reunions:
Correu electrònic: pahgironasalt2011@gmail.com Horari de les reunions:
Telèfon:
Web i Xarxes Socials:
Pàgina web:
Facebook:
Twitter:
Instagram:
Més informació:

BAIXA 08/11/2022


TOTES LES ENTITATS