Nom: Federació de Comerciants de Salt
Adreça: Pg. Països Catalans, 192 - Mercat
Representant: Josep M. Berga Bagué

Contacte Reunions
Persona de contacte: Adreça de les reunions:
Correu electrònic: info@fedcomsalt.com Horari de les reunions:
Telèfon:
Web i Xarxes Socials:
Pàgina web:
Facebook:
Twitter:
Instagram:
Més informació:

TOTES LES ENTITATS