Nom: Club Tennis Salt - Les Guixeres
Adreça: Camí de les Guixeres, 2
Representant: Rosa Maria Martell Martorell

Contacte Reunions
Persona de contacte: Adreça de les reunions:
Correu electrònic: magistertennis@gmail.com Horari de les reunions:
Telèfon: 609885500
Web i Xarxes Socials:
Pàgina web:
Facebook:
Twitter:
Instagram:
Més informació:

TOTES LES ENTITATS