Nom: Casal de jubilats
Adreça: Passeig de Verdaguer, 1
Representant: Manel Oliveras Planas

Contacte Reunions
Persona de contacte: Adreça de les reunions:
Correu electrònic: casaldesalt@gmail.com Horari de les reunions:
Telèfon: 972238578
Web i Xarxes Socials:
Pàgina web:
Facebook:
Twitter:
Instagram:
Més informació:

TOTES LES ENTITATS