Nom: Associació cultural i recreativa de Veïns del Grup Sant Cugat
Adreça: c/ Roca Delpech, 42
Representant: Montserrat Valentí Baborés

Contacte Reunions
Persona de contacte: Adreça de les reunions:
Correu electrònic: montse.valenti@gmail.com Horari de les reunions:
Telèfon:
Web i Xarxes Socials:
Pàgina web:
Facebook:
Twitter:
Instagram:
Més informació:

TOTES LES ENTITATS