Nom: Associació de Veïns del Barri Vell
Adreça: c/ Llarg, 59
Representant: Tona Torres i Mula

Contacte Reunions
Persona de contacte: Adreça de les reunions:
Correu electrònic: barrivellsalt@hotmail.com Horari de les reunions:
Telèfon: tonasalt@gmail.com
Web i Xarxes Socials:
Pàgina web:
Facebook:
Twitter:
Instagram:
Més informació:

TOTES LES ENTITATS