Nom: Associació Custom Bike
Adreça: c/ Sant Roc, 5
Representant: Miguel A. Gomez Diaz

Contacte Reunions
Persona de contacte: Adreça de les reunions:
Correu electrònic: mikirumrum@hotmail.com Horari de les reunions:
Telèfon:
Web i Xarxes Socials:
Pàgina web:
Facebook:
Twitter:
Instagram:
Més informació:

TOTES LES ENTITATS