Nom: Associació de voluntaris de Protecció Civil de Salt
Adreça: c/ Sta. Afra, 12
Representant: Ivan Palmerola Freixas

Contacte Reunions
Persona de contacte: Adreça de les reunions:
Correu electrònic: protecciocivilsalt@gmail.com Horari de les reunions:
Telèfon:
Web i Xarxes Socials:
Pàgina web:
Facebook:
Twitter:
Instagram:
Més informació:

TOTES LES ENTITATS